Українські чорноземи мають високий вміст гумусу та поживних речовин. Але цього недостатньо для того, аби отримувати врожаї, які здатні давати сучасні гібриди кукурудзи.

Для чого і як вносити добрива при вирощуванні гібридів кукурудзи

Застосування добрив збільшує врожаї зерна до 25%, а також зберігає баланс поживних речовин і гумусу в ґрунті. Найбільш важливими для кукурудзи є азот (N), фосфор (P), калій (K), кальцій (Ca) та сірка (S).

Але відсутність достатньої кількості мікроелементів може негативно впливати на розвиток рослини. Наприклад, вона дуже реагує на нестачу цинку (Zn), якого за період вегетації поглинає 350-400 г/га.

На формування 1 тони основної продукції кукурудза використовує з ґрунту 23 кг/т азоту, 10 кг/т фосфору та 21 кг/т калію. Нестача цих макроелементів відповідно не дозволить кукурудзі сформувати прогнозований врожай.

Для того, аби розрахувати необхідні дози добрив, найкраще спочатку зробити агрохімічний аналіз складу ґрунту. Маючи такі дані, дозу добрив розраховують за формулою:

Д=В*Н*К,

де Д – доза діючої речовини азотних, фосфорних чи калійних добрив у кг/га, В – планований врожай у ц/га, Н – нормативи витрат поживних речовин на формування 1 ц врожаю (азот – 1,9; фосфор – 1,3; калій – 0,9), К – коефіцієнт рівня забезпеченості ґрунту поживними речовинами (низький – 1,3; середній – 1,0; підвищений – 0,7; високий – 0,5).

Якщо немає такого аналізу, використовують усереднені показники доз мінеральних добрив. Вони різняться в залежності від типу ґрунту та кліматичних зон.

У регіонах Степу під кукурудзу рекомендовано вносити азоту 45-60, фосфору 45-60, калію 30.

У Лісостепу азот – 90, фосфор – 90, калій – 60.

На Поліссі рекомендують такі дози мінеральних добрив – азот – 90-120, фосфор – 60-90, калій – 60-90.

Якщо попередньо на полі застосовувалися органічні добрива, дозу мінеральних можна зменшити на 25-30%.

Мінеральні добрива вносяться у кілька етапів: головний (восени під основний обробіток ґрунту, або навесні під культивацію) при посіві (у рядки) та підживлення (у фазу 3-5 або 6-7 листків).

Фосфорно-калійні добрива краще вносити під основний обробіток ґрунту. У посушливих регіонах азотні добрива вносяться під основний обробіток разом із фосфорно-калійними добривами.

У більш вологих регіонах азотні добрива можна вносити навесні під культивацію.

На початковому етапі зростання рослини кукурудзи потребують додаткового фосфорного живлення. Тому при посіві треба вносити у рядки фосфорні добрива з розрахунку 10-15 кг на гектар діючої речовини.У разділі "Агротехнологія і поради з вирощування кукурудзи" також: