Що таке попередники і як вони впливають на кукурудзу

Попередники – це рослини, які росли на полі у попередньому році. Якщо правильно обирати черговість розміщення культур на полі (сівозміни), можна регулювати забезпеченість ґрунту вологою,  кількість поживних речовин для рослин, покращувати структуру ґрунту. Також за допомогою сівозмін можна боротися із забур’яненістю, шкідниками та хворобами рослин.

Найкращі попередники для кукурудзи – це ті культури, які:

  • залишають після себе найбільшу кількість вологи у ґрунті
  • залишають найменшу кількість насіння однорічних та дворічних бур’янів, а також коренів багаторічних бур’янів
  • не мають спільних з кукурудзою хвороб та шкідників.

Найгірші попередники для кукурудзи – ті культури, які:

  • споживають велику кількість вологи і поживних речовин з ґрунту
  • є розповсюджувачами хвороб і шкідників кукурудзи
  • культури, після яких у ґрунті залишаються токсичні виділення кореневої системи, які пригнічують розвиток рослини кукурудзи.

Кукурудзу по кукурудзі можна вирощувати на одному і тому ж полі кілька років поспіль. Проте, аби уникнути пошкодження рослин хворобами і шкідниками, рекомендується через кожні 3-5 років замінювати кукурудзу на такому полі іншою культурою.

Для різних природно-кліматичних зон вплив попередників матиме різну силу. Наприклад вплив попередників на волого забезпечення ґрунту у Поліссі – мінімальний, але у Степу попередники дуже впливають на цей показник.

Найкращими попередниками для кукурудзи у Степу є озима пшениця, зернобобові культури та багаторічні трави. Найгірші попередники – соняшник, сорго та суданська трава.

Найкращими попередниками у регіонах Лісостепу є озимі та ярові колосові культури, зернобобові, багаторічні трави, а у зоні достатнього зволоження також цукровий буряк.

Для регіонів Полісся найкращими попередниками є озимі культури, картопля, люпин, льон та кукурудза.

Негативний вплив попередників у регіонах Лісостепу та Полісся можна мінімізувати агротехнологічними роботами.

Нижче у таблиці наведені приклади попередників які позитивно та негативно впливають:

Попередники кукурудзи

СТЕП ЛІСОСТЕП ПОЛІССЯ
Кращі попередники озима пшениця

зернобобові культури

багаторічні трави

озимі і ярі колосові

зернобобові культури

картопля

кукурудза

цукрові буряки (райони достатнього зволоження)

озимi

картопля

люпин

льон

кукурудза

корнеплоди

Задовільні попередники друга озимина пiсля пару

ячмiнь

кукурудза на зерно, силос

цукрові буряки (райони недостатнього і нестійко-го зволоження) овочеві і кормові коренеплоди
Несприятливі попередники суданська трава

сорго

соняшник

 ***  ***

 

 У разділі "Агротехнологія і поради з вирощування кукурудзи" також: