» » Актуальні питання сівби кукурудзи

Актуальні питання сівби кукурудзи

Останнім часом в зоні Степу все частіше спостерігаються нетипові погодні умови, які є наслідком глобального потепління клімату.

За останні роки середньорічна температура повітря підвищилася на 0,3-0,6˚С порівняно зі стандартним періодом. В свою чергу це призводить до часового зміщення у розвитку природних процесів – переходу середньодобових температур через межі 0, 5, 10, 15˚С, тобто зміну тривалості вегетаційного періоду. Особливістю потепління є зростання частоти посушливих явищ, а повторюваність посух зросла майже вдвічі. За останні роки стійке прогрівання ґрунту на глибині загортання насіння кукурудзи до 10°С спостерігалось в 25% випадків в першій декаді квітня, 75% – в другій та третій.

Кукурудза – теплолюбна культура. Визначальним при виборі строків її сівби є оптимальна температура ґрунту для проростання насіння, яка для більшості гібридів становить 10-12оС, для холодостійких – 8-10оС. В подальші періоди розвитку рослин оптимальною є середньодобова температура повітря 20-23оС.

У зоні Степу України сіяти кукурудзу пропонують при настанні сприят­ливих температурних умов для проростання насіння 10-12°С і вище. За такого температурного фону ство­рюються передумови дружної появи сходів, підвищення польової схожості, ви­рівняності рослин.

Чи варто зараз розпочинати сівбу, адже здавалось би все свідчить про те, що вже настали сприятливі умови – зацвіли терен і абрикос, які начебто є природною міткою для деяких спостерігачів?

В цьому разі слід звернутись до даних метеорологічних спостережень за попередні роки, які стверджують, що протягом першої половини квітня температурний режим зазнає значних коливань – часткове повернення холодів, мінливість денної і нічної температури, випадіння мокрого снігу, аж до заморозків і навіть морозів. Все це може позначитись на проростанні насіння кукурудзи і значно подовжити тривалість появи сходів. При тривалому коливанні температури ґрунту в межах 8-10оС період проростання і появи сходів може становити 18-24 діб.

За оптимальних умов, коли температура ґрунту стабільно перевищує 15оС, період «сівба-сходи» скорочується до 7 діб.

Для появи ранніх поодиноких сходів сума ефективних температур ґрунту повинна становити не менше 60-80оС, фаза повної появи сходів (> 75%) настає при наростанні температур до 100-140оС, а при накопиченні її не менше 160оС схожість досягає рівня 90% і вище. Тобто, для появи повних сходів хоча б через 10 діб середньодобова температура впродовж цього періоду повинна становити щоденно не менше 10-14оС. Такі умови зазвичай настають після 20 квітня.

За надзвичайно ранньої сівби насіння тривалий час знаходяться в ґрунті в набухлому стані, ростові процеси відбуваються повільно і частина запасних речовин насіння мимоволі руйнується, сприяючи процесам бродіння і розвитку в цьому середовищі хвороботворних організмів, тобто ураження насіння і проростків хворобами (Fusarium, Penicillium, Chladosporium) і кореневими гнилями. Крім цього, існує підвищена ймовірність пошкодження насіння і проростків ґрунтовими шкідниками (дротяниками і несправжніми дротяниками). В дослідженнях, які ми проводили в 2019 році, за сівби холодостійких гібридів ДМС 1915, ДМС Прайм, ДМС 3015, ДМ Конфес 10 квітня сходи отримали 26-28 квітня, тобто на 16-18 день, а за сівби 20 квітня – 29-30 квітня (на 9-10 день). При цьому польова схожість насіння у варіанті другого строку була вищою в середньому на 13%, ніж у варіанті першого.

Важливим прийомом технології вирощування кукурудзи є дотримання оптимальної густоти стояння рослин кожного конкретного гібрида.

У загущених посівах формується менша кількість генеративних органів, в зачатках майбутніх качанів і волотей зменшується число квіток, що негативно позначається на індивідуальній продуктивності рослин і структурі врожаю. У той же час зріджені посіви здатні забезпечити високу індивідуальну продуктивність рослин, однак через недостатню їх щільність на одиниці площі не відбувається підвищення врожаю. Оптимальна густота стояння рослин гібридів різних груп стиглості змінюється не тільки залежно від їх біологічних властивостей, але і під впливом кліматичних особливостей зони вирощування. Детальну інформацію про оптимальну густоту кожного гібрида можна знайти в наших каталогах, або на сайті Компанії Маїс на сторінках характеристик гібридів. Крім того ця інформація міститься на зворотній стороні кожного мішка з нашим насінням.

В ході сівби слід дотримуватись оптимальної швидкості руху посівних комплексів. При збільшенні швидкості руху внаслідок неконтрольованих механічних процесів (вібрація, пробуксовка, ковзання, протягування, гальмування і т.п.) відбувається нерівномірний висів насіння в ряду. Це в одних випадках призводить до надмірного загущення (по 2-3 і більше насіння в гнізді), а в інших – до збільшення відстані між сусідніми рослинами на 10-30 см, тобто до зрідження. Збільшення швидкості руху сівалки на 1 км/год. від оптимальної призводить до збільшення частоти пропусків на 6%. Оптимальна швидкість руху посівного агрегату повинна становити 5-6 км / год.

Пащенко Ю.М., доктор сільськогосподарських наук